POLITICA DE PRIVACIDADE

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Titular: ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR SOCIETY da UNIVERSIDADE DE VIGO (en adiante, ECOBAS)
Domicilio social: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España
CIF: Q-8650002 B
Teléfono: 986 81 87 41
E-mail: ecobas@uvigo.es

CATEGORIA DE DATOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO

ECOBAS trata as seguintes categorías de datos:

ECOBAS trata as categorías de datos anteriormente mencionadas coas seguintes finalidades:

Datos recadados a través do formulario de “Contacto”

Datos recadados a través do formulario de “Investigación”

Datos recadados a través do formulario de “Subscríbete ós boletíns”

Datos recadados a través do formulario “Solicitar un servizo”

Datos recadados a través do formulario da sección “Colaborar con ECOBAS”

Os datos persoais solicitados son obrigatorios, de tal forma que a negativa para fornecelos suporá a imposibilidade de levar a cabo a prestación dos servizos contratados.

O usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a ECOBAS de calquera responsabilidade neste sentido.

DURACIÓN

ECOBAS conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recollidos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada os prazos legalmente establecidos.

No caso concreto dos Currículos e datos persoais recibidos a través do formulario correspondente, en caso de non ser seleccionados, estes gardaranse por un período non superior a 24 meses.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

ECOBAS adoptou todas as medidas legalmente requiridas para a protección de datos persoais. Así mesmo, implantou todos os dispositivos técnicos ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso ou o roubo dos datos persoais facilitados polos usuarios da Web.

LEXITIMACION PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

A lexitimación por parte de ECOBAS para levar a cabo o tratamento dos datos dos usuarios é a propia da relación con nos.

DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS

Informámoslle que os seus datos non serán cedidos a ninguén.

DEREITOS DOS USUARIOS

Pode enviarnos un escrito a ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Campus de Vigo, 36310, Vigo, España, ou a través da dirección de correo electrónico ecobas@uvigo.es, solicitando, en calquera momento e de maneira gratuíta, achegando unha fotocopia dun documento identificativo válido, os seguintes dereitos:

 SUSCRÍBETE A ECOBAS

Configuración de cookies

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia mientras se navega por el sitio web. Las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en el navegador ya que son esenciales para el funcionamiento básico del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utilizas este sitio web; estas cookies se almacenarán en tu navegador sólo con tu consentimiento. También tienes la opción de no permitir estas cookies, sin embargo, la exclusión de algunas de estas cookies puede afectar a tu experiencia de navegación.

Cookies necesarias


Estas cookies son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, las puedes desactivar cambiando la configuración de tu navegador pero no podrás usar la página con normalidad.

cb-enabled
cookieControl

Instrucciones sobre cómo eliminar las cookies y más información en nuestra política de cookies.