Noticias

Lanzamos unha 2ª convocatoria de contrato temporal de iniciación á investigación
02-09-2021

Lanzamos unha 2ª convocatoria de contrato temporal de iniciación á investigación

OFERTA ECOBAS 2021-06.2:

Convocatoria de contrato temporal de iniciación á investigación

Ofértanse 4 contratos de iniciación á investigación para as persoas que se matriculen no Máster Interuniversitario en Economía nalgunha das tres universidades do SUG, co obxectivo de apoiar economicamente ó alumnado máis excelente e espertar o seu interese pola investigación.

Tipo de contrato: temporal
Duración estimada: 1 mes
Data estimada de inicio do contrato: 1de outubro de 2021
Retribución: 1.130€ brutos mensuais
Tipo de xornada: a tempo completo (40 horas semanais)
Lugar de traballo: por determinar, segundo a localización do grupo de investigación no que se integre


Traballo a realizar:
O traballo a realizar pola persoa seleccionada irá dirixido a dar apoio a algún grupo de investigación dos participantes no Máster Interuniversitario en Economía, realizando as tarefas que lle sexan encomendadas pola persoa titora.

A persoa candidata poderá solicitar a titorización dun/dunha investigador/a da súa elección, sempre que forme parte do equipo docente do mestrado, ou deixar que sexa a coordinación do programa quen llo/a asigne.

O tipo de tarefas a realizar, así coma o horario e a localización na que se desenvolva o traballo, serán consensuadas entre a persoa contratada e a persoa titora.
 

Presentación de candidaturas 
1. Para tomar parte neste proceso de selección deberase cumprimentar o formulario de recursos humanos na páxina web de ECOBAS, indicando a referencia ‘ECOBAS 2021706.2’ e seleccionando o perfil laboral ‘Investigador predoutoral’.
Xunto co formulario achegarase, a través da propia aplicación e nun único documento PDF:
1) CV actualizado (máximo 2 páxinas)
2) copia do certificado académico dos estudos que dan acceso máster no que se indique a nota media
3) resgardo da solicitude de preinscrición
4) unha breve carta de presentación (máximo 1 páxina)

As candidaturas que non se axusten a estes parámetros non serán tidas en conta. Durante o proceso de selección, os/as candidatos/as poderán ser requiridos/as para aportar xustificantes dos méritos que figuran no seu CV. 

2. As persoas que resulten seleccionadas poderán ser convocadas para realizar unha entrevista persoal en modalidade presencial ou virtual.

3. O prazo de envío de candidaturas rematará o 8 de setembro de 2021 ás 23.59h. 
 

Aquí podes atopar a información completa da convocatoria
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:

2021-06.2_Contrato iniciacion investigacion-1.pdf
 SUSCRÍBETE A ECOBAS

Configuración de cookies

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia mientras se navega por el sitio web. Las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en el navegador ya que son esenciales para el funcionamiento básico del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utilizas este sitio web; estas cookies se almacenarán en tu navegador sólo con tu consentimiento. También tienes la opción de no permitir estas cookies, sin embargo, la exclusión de algunas de estas cookies puede afectar a tu experiencia de navegación.

Cookies necesarias


Estas cookies son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, las puedes desactivar cambiando la configuración de tu navegador pero no podrás usar la página con normalidad.

cb-enabled
cookieControl

Instrucciones sobre cómo eliminar las cookies y más información en nuestra política de cookies.