RRHH

Para enviar su candidatura a ECOBAS por favor rellene el siguiente formulario con sus datos personales. Los campos marcados con un *asterisco son obligatorios. No olvide adjuntar su currículum en formato PDF.


Enviando formulario...

Formulario enviado correctamente. Gracias por ponerse en contato con nosotros.

Se ha producido un error al enviar su mensaje.

“Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder responder á súa petición de colaboración. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, enviaráselle bimensualmente o boletín ECOBAS, así coma información ocasional referente á nosa actividade. Estes datos serán recibidos por ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó e-mail: ecobas@uvigo.es”.