Solicitar unha colaboración

Datos sobre la colaboración

Enviando formulario...

Formulario enviado correctamente. Gracias por ponerse en contacto con nosotros.

Se ha producido un error al enviar su mensaje.

“Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario, así coma os facilitados a través do seu currículo adxunto, serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder contactar con vostede e no caso de xurda algunha oferta laboral que encaixe co seu perfil. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, enviaráselle bimensualmente o boletín ECOBAS, así coma información ocasional referente ás actividades e servizos da nosa organización. Estes datos serán recibidos por ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó e-mail: ecobas@uvigo.es”.