Ecobas - RRHH

Human Resources

To submit your candidature to ECOBAS, please fill out the form with your personal data. Fields marked with an asterisk (*) are required. Do not forget to attach your CV in PDF format.


Submitting form...

Your form has been successfully sent to us. Thank you for getting in touch with us.

An error has occurred while submitting your message. Please, check that only one file is being submitted, its seize must be 10MB maximum and it must be in pdf, doc, docx, rar, zip or 7zip format. Please try again.

“Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder responder á súa petición de colaboración. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, enviaráselle bimensualmente o boletín ECOBAS, así coma información ocasional referente á nosa actividade. Estes datos serán recibidos por ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó e-mail: ecobas@uvigo.es”.