Ecobas - Our Organization

Our organization

The group counts on more than 150 researchers in 12 researching groups. Eleven of them are part of the University of Vigo (9 from the campus of Vigo, 1 from Ourense and 1 from Pontevedra) and one belongs to the University of A Coruña. More than 80% of the researchers are doctors.

Besides this research staff, in ECOBAS we rely on more than 30 external collaborators and 7 managers.

Group coordinator
Management Team

Research Groups

C+D Group (Group on Competition and Regional Development in the EU)
Campus de Elviña, A Coruña
 • Research Areas
  • Desenrolo rexional e economía espacial (nova economía xeográfica, capital humán e innovación)
  • Análise económica e empresarial da competencia, o mercado e a innovación.
  • Marketing de novos produtos, marca e comportamento do consumidor. Marketing de produtos alimentario
  • Análise das organizacións, empresas, institucións sen ánimo de lucro e responsabilidade social
  • Crecemento económico, macroeconomía e economía pública
  • Técnicas estatístico-econométricas. Econometría financieira. Econometría espacial
CoAFin (Accounting, Auditing and Finance)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Research Areas
  • Calidade da información contable nas entidades privadas e públicas a través dos informes de auditoría
  • Xestión e rentabilidade dos Fondos de Reserva das Pensións Públicas
  • Comunicación da responsailidade social corporativa (RSC)
  • Metodoloxías activas de ensinanza-aprendizaxe
  • Sociedades Cooperativas e outras empresas de participación
  • Finanzas para a Sociedade
  • Aprendizaxe en Finanzas e Responsabilidade docente
ECOSOT (Economy, Society and Territory)
EMAF (Economic Modeling and Forecasting)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Research Areas
  • Predición e modelización de series económicas e financieiras 
  • Modelización da demanda do turismo internacional a España 
  • Modelización e predición do sector forestal 
  • Busca de estructuras caóticas en series económicas e financieiras 
ERENEA (Economics of Natural and Environmental Resources)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Research Areas
  • Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas 
  • Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores 
  • Valoración económica de espazos naturais 
  • Avaliación económica de impactos ambientais 
  • Economía do turismo 
G4_PLUS (Strategic development: organizations and territories)
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, Campus A Xunqueira s/n, Pontevedra
 • Research Areas
  • Desenvolvemento estratéxico
  • Internacionalización e análise de mercados 
  • Innovación 
  • Emprendemento 
  • Cooperación 
  • Sistemas de información e vixilancia competitiva 
GEN (Governance and Economics Research Network)
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo, Campus As Lagoas. Ourense
 • Research Areas
  • Economía publica, descentralización e gobernanza 
  • Economía rexional e sectorial 
  • Empresa familiar 
GRiEE (Group of Researchers in Empirical Economics)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Research Areas
  • Microeconomía aplicada 
  • Economía da saúde e calidade de vida 
  • Organización industrial aplicada 
  • Economía do transporte 
  • Economía da información 
iMark (Group of Researchers in Marketing Research)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Research Areas
  • Marketing (investigación de mercados, marketing internacional, marketing turístico, distribución,…)
  • Marca 
  • Marketing responsable e sostible (Responsabilidade Social Empresarial)
REDE (Research Group in Energy, Innovation and Environment)