Ecobas - Contacto

Contact

The form is being sent, please wait.
The form has been successfully sent, thank you.
“Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario, así coma os facilitados a través do seu currículo adxunto, serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder contactar con vostede e no caso de xurda algunha oferta laboral que encaixe co seu perfil. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, enviaráselle bimensualmente o boletín ECOBAS, así coma información ocasional referente ás actividades e servizos da nosa organización. Estes datos serán recibidos por ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó e-mail: ecobas@uvigo.es”. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Lagoas-Marcosende, Universidad de Vigo
ecobas@uvigo.es
Tel.: +34 986 81 87 41