Ecobas - Solicitar unha colaboración

Propose a collaboration

Information about the collaboration

Submitting form...

Your form has been successfully sent to us. Thank you for getting in touch with us.

An error has occurred while submitting your message. Please, check that only one file is being submitted, its seize must be 10MB maximum and it must be in pdf, doc, docx, rar, zip or 7zip format. Please try again.

“Ós efectos da lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos recadados neste formulario, así coma os facilitados a través do seu currículo adxunto, serán incluídos nun ficheiro automatizado do cal somos responsables, coa finalidade de poder contactar con vostede e no caso de xurda algunha oferta laboral que encaixe co seu perfil. Igualmente, se vostede consinte marcando a caixa de verificación correspondente, enviaráselle bimensualmente o boletín ECOBAS, así coma información ocasional referente ás actividades e servizos da nosa organización. Estes datos serán recibidos por ECOBAS, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Campus Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición da información recollida, enviando unha comunicación ó e-mail: ecobas@uvigo.es”. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Lagoas-Marcosende, Universidad de Vigo
ecobas@uvigo.es
Tel.: +34 986 81 87 41